Chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực Torck và không gian công cộng

Địa điểm sản xuất đồ chơi cũ và khu vực dành cho việc lưu trữ vật liệu của “Belgacom” - gần với ga Deinze được chuyển đổi lại để kết hợp với các dự án dân cư. Chúng sẽ được phá dỡ hoàn toàn và môi trường khu vực sẽ được làm vệ sinh sạch sẽ.

 

2017-2018

Global Telecom Organisation Holding

Ommgganckstraat - Deinze

Architectuur A33