Nhà ở Sinh viên và xây dựng trung tâm thành phố khu vực Vasterbotten, Thụy Điển

Tính khả thi về kinh tế và mô hình xây dựng

Mô hình tài chính để phát triển kiểu mẫu kiến trúc và kết cấu kỹ thuật nhằm xác định lại các trung tâm của thành phố và giới thiệu các loại hình nhà ở giá rẻ cho sinh viên và cho người già.

 

2015

Groep Van Roey – VIA Våsterbotten – Invest Norrbotten

Vasterbotten, Zweden

Vermeulen Philippe