150 Kv Baasrode – Sint-Gillis-bij-Dendermonde

In 2022 verwijderde Elia al een bestaande hoogspanningslijn (70kV) tussen de hoogspanningsstations Baasrode (Buggenhout) en Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Dendermonde). De hoogspanningslijn was einde levensduur en werd uit dienst genomen.

In februari 2023 start Elia met de voorbereidende werken voor de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel (150kV). Deze ondergrondse elektriciteitskabel verbindt het hoogspanningsstation in Sint-Gillis-bij-Dendermonde met het hoogspanningsstation Baasrode. Deze werken zijn nodig om de regio klaar te stomen voor de energietransitie. Op deze manier kan Elia de energiebevoorrading ook in de toekomst blijven garanderen..

Door het complexe gegeven van de gezamenlijke aanleg en de impact hiervan op de weginfrastructuur werd AVALON L+E aangesteld voor de technische ondersteuning tijdens de uitvoeringsfase en het verenigen van de wensen van de wegbeheerders met de uitvoeringsmodaliteiten.

 

ongoing

ELIA ASSETS

Baasrode - Dendermonde - Sint-Gillis