Bureau

De technische expertises

AVALON Landscape + Engineering is een internationaal studiebureau wiens werk zich situeert op de snede van design en technische ontwikkeling. Wij leggen de verbanden tussen de technische inrichtingen en het ‘vorm - geven’ van onze omgeving. De laatste 15 jaar heeft AVALON L+E zich de nodige expertise aangemeten voor het ontwerpen van private- en semi-private omgevingen, tuinen, pleinen, master plan, civieltechnische inrichtingen, wegenbouw, nutsleidingen. Wij adviseren bij de ontwikkeling van stedelijke vernieuwingsprojecten en stedelijke ontwikkelingsprojecten. AVALON L+E ondersteunt ook energieproducenten en netwerkbeheerders in het uitwerken van strategische visies.

In dit kader wordt gewerkt aan het implementeren van productiecapaciteit en netwerkinfrastructuur zoals windparken, grootschalige PV-installaties, uitbreiding van netwerkcapaciteit en energie opslag- en netwerk balanceren problematieken. Zowel voor publieke als private instanties begeleiden wij de herontwikkeling van Brownfields. Sanering en reconversie van industriële terreinen en hun relatie naar landschap en leefomgeving. Avalon L+E streeft in al haar expertise naar het creëren van kwalitatieve meerwaarde van omgeving en samenleving, rekening houdend met alle stakeholders.

Een korte geschiedenisles

Bij de beëindiging van zijn studies aan HoGent en de Artevelde Hogeschool vestigde Philippe D. Vermeulen zijn bureau voor Landschapsarchitectuur en Omgeving in 1997 in Gent. Met zijn passie voor technologie en techniek en zijn streven naar een evenwicht tussen het economische en het vormgevend karakter binnen een project bouwt hij nu meer dan 15 jaar aan zijn bureau.

AVALON L+E werkt steeds rond drie werkvelden: omgevingsarchitectuur, energie en gebiedsontwikkeling. Elk met hun eigen kenmerkende manier van aanpak.

Bij het samenstellen van een team wordt er concreet rekening gehouden met de specifieke noden van de opdracht en worden diverse disciplines professioneel ingezet. Zo werkt AVALON L+E samen in flexibele samenwerkingsverbanden met architecten, stedenbouwkundigen, economisten, kunstenaars, vormgevers, Master in Real Estate professionals, communicatie-, relatiebeheerders en burgerlijk ingenieurs.

"De inbreng van technische ingrepen roept veelal weerstand en emotie op bij de gebruiker. Zelfs als de verandering een belangrijke verbetering kan betekenen.

Tijdens de  fase van twijfel en weerstand, treedt Avalon L+E begripvol en objectief op.  Uiteraard gebeurt dit steeds binnen het kader van de opdracht en met het streefdoel om maximaal de balans te bereiken tussen behouden en verstoren van omgeving.

Met als ultiem doel het creëren van zinvolle en kwalitatieve leefomgevingen. Met de overtuiging dat de inbreng van technische infrastructuur in het landschap noodzakelijk is.

Waar, bij de benadering naar het ontwerpen van omgevingen en infrastructuur, een balans wordt gezocht tussen verstoren en behouden.

Zo zal de relatie tussen de gebruiker en zijn omgeving enkel evolueren naar een positieve balans.

Hierbij moet gestreefd worden naar evenwicht tussen investeren evolueren, verstoren en behouden."