Giới thiệu

AVALON Landscape+Engineering là một đơn vị thiết kế quốc tế hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa thiết kế kiến trúc và kỹ thuật.

Chúng tôi mang đến sự kết nối giữa các công trình dân dụng, cảnh quan và thiết kế cơ sở hạ tầng.

Trong 20 năm tồn tại và phát triển của AVALON Landscape+Engineering, chúng tôi đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm trong việc thiết kế không gian riêng tư và bán công cộng, cảnh quan sân vườn, cảnh quan đường phố, cảnh quan cho việc phát triển, cơ sở hạ tầng năng lượng và mở rộng lưới điện.

Chúng tôi tư vấn cho các dự án cải tạo đô thị và phát triển dự án; nhận ra sự cần thiết của việc thiết lập một sự kết nối mạnh mẽ giữa cảnh quan và các yêu cầu quy hoạch vì sự phát triển của các dự án; để tăng cường sự trải nghiệm của người dùng trong tương lai cũng như sự đa dạng sinh học của khu vực.

AVALON L+E hỗ trợ các nhà vận hành lưới điện và nhà sản xuất năng lượng trong quá trình triển khai các chiến lược kỹ thuật và môi trường của các dự án và bất động sản. Chúng tôi cung cấp các bản quy hoạch và xây dựng cho các dự án có quy mô lớn để có thể tích hợp cảnh quan, kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có và giảm thiểu các tác động tới môi trường cũng như đa dạng sinh học.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các nhà đầu tư tư nhân trong quá trình đánh giá chuyển đổi mục đích sử dụng của các khu vực công nghiệp và bất động sản. Theo dõi yêu cầu của các quy hoạch địa phương, khu vực công trình và cải tạo đất cũng như môi trường pháp lý, chúng tôi xây dựng các chiến lược tài chính hợp lý kết hợp với các bối cảnh kiến trúc và đô thị hóa mạnh mẽ.

AVALON L+E đã và đang cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho công đồng, xã hội và các bên liên quan thông qua kinh nghiệm và kỹ thuật xuất sắc của mình.