• Kiến trúc cảnh quan

  Trong suốt 20 năm qua, chúng tôi phát triển kinh nghiệm của mình với tư cách một nhà thiết kế của những dự án cảnh quan – cơ sở hạ tầng khác biệt nhất.  Điểm đặc trưng trong các dự án của chúng tôi là kỹ thuật chuyên sâu bổ sung cho phong cách thiết kế riêng của chúng tôi.

   

  Read more

 • Năng lượng

  Chúng tôi mang đến những giải pháp tích hợp để phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng. Dựa trên những những thay đổi pháp chế mạnh mẽ và những thách thức phát triển môi trường, AVALON L+E ủng hộ sự phát triển của những dự án năng lượng tái tạo và mạng lưới điện mới: phân tích hiện trường, khắc phục, phát triển và quy hoạch từng bước cho công trình. Từ các ước tính năng suất, nghiên cứu và phát triển các giải pháp cân bằng và dự trữ năng lượng cũng như quản lý mạng lưới điện vận hành của công trình.

  Read more

 • Quy hoạch tổng thể

  AVALON L+E sáng tạo và cung cấp nền tảng cho tất cả các bên như kiến trúc, quy hoạch đô thị, kỹ thuật, tính khả thi trong kinh tế và nhà thiết kế cùng nhau tạo nên một cách tiếp cận mới lạ cho những thử thách đặt ra trên hiện trường. Chúng tôi thực hiện những công việc này vì lợi ích của các bên tư nhân lẫn khu vực công. Mục đích sau cùng là để tạo ra các thiết kế kết nối được với kế hoạch phát triển – một cách hợp lý, hỗ trợ an sinh xã hội và cung cấp một khu vực sinh sống chất lượng kèm theo các giá trị kinh tế.

   

  Read more