Năng lượng

AVALON landscape + Engineering có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thiết kế và phát triển các dự án năng lượng.

Chúng tôi ủng hộ những chiến lược phát triển cho cả các dự án tái tạo cũng như các sản phẩm sáng tạo cơ sở vật chất, công trường cũng như cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tối ưu hóa các danh mục năng lượng hiện có, nơi chúng tôi đánh giá sự cân bằng giữa nhu cầu và sản xuất cũng như sự ảnh hưởng của cả hai yếu tố trên cả tổng chi phí lẫn chi phí trong tương lai của quá trình khai thác.

Trong trường hợp thẩm định và đánh giá tính khả thi, chúng tôi tạo ra một tầm nhìn rõ ràng dựa trên bản đồ GIS, khung dữ liệu và các phân tích siêu dữ liệu. Chúng tôi liên kết các mô hình này với các yêu cầu về pháp lý, về quy hoạch, với lợi tích tài chính, các đánh giá rủi ro cũng như tác động môi trường và kế hoạch nâng cấp. Theo quy định chúng tôi sẽ tạo ra các mô hình ước tính sản lượng tương lai, đối với cả hệ thống khai thác năng lượng gió trên mặt đất và các dự án điện mặt trời.

Chúng tôi tự cho mình là một đối tác năng động trong quá trình quy hoạch và phát triển. Một người khởi xướng có thể tin tưởng vào những kinh nghiệm to lớn của mình trong lĩnh vực tích hợp cảnh quan và quản lý quy trình.

Đối với các nhà điều hành lưới điện tiện ích, chúng tôi cung cấp quy hoạch và thiết kế kỹ thuật cho mạng lưới cơ cở hạ tầng và cáp, các công trình dân dụng, thiết kế giao thông, phục hồi các yếu tố cảnh quan của các dự án xây dựng.