Energie

Avalon L+E heeft ruim 15 jaar ervaring bij het uitwerken en ondersteunen van de ontwikkeling van energieprojecten in de ruimste zin van het woord.

Zo heeft het bureau een ruime expertise bij het uitwerken van strategische productiefaciliteiten in conventionele en hernieuwbare bronnen.  Maar ook bij het optimaliseren van uw energie portfolio, waarbij wij vraag en aanbod in evenwicht wordt gebracht, biedt Avalon L+E een absolute meerwaarde.

Bij duediligence en feasibility opdrachten ontwikkelen wij een duidelijke visie op basis van GIS-mapping en de beschikbare data en metadata. Hierbij wordt rekening gehouden met de juridische, stedenbouwkundige en milieu aspecten van de geplande installatie en worden actief simulaties gedaan voor de te verwachten impact die deze installatie op zijn omgeving zal hebben. Tevens zal ook een modellering plaats vinden van de te verwachten productievolumes. Dit voornamelijk voor on-shore windprojecten en grootschalige PV-installaties.

Om deze projecten tot realisatie te brengen nemen wij een actieve rol in het ontwikkelings- en vergunningsproces. Hierbij steunt de initiatiefnemer op onze visie en ervaring als landschapsarchitect en projectmanager voor gebiedsontwikkeling.

Bij projecten voor netwerkuitbreiding ondersteunen wij de netwerkbeheerders in het uitwerken van het technisch dossier voor het bekomen van de nodige domeinvergunningen. Het civieltechnisch onderdeel van de tracéuitbreidingen en de optimalisatie van de sleufherstelling staan hierbij centraal. Dit zowel voor hoogspanning- als midden spanning- projecten als het implementeren van lokale smart energy netwerken voor private initiatiefnemers.