Gebiedsontwikkeling

Als ontwerpteam kiezen wij voor een geïntegreerde aanpak waarbij de expertises in onze groep ten volle kunnen worden aangewend. Het onderzoeken van scenario’s gebeurt zowel vanuit een praktische benadering van de beperkingen en de opportuniteiten, maar ook vanuit een visie op de technische en financiële kwaliteiten.  Uiteraard worden ook  de juridisch-technische insteken benaderd.

Een van de uitdagingen hierbij is het activeren van beschikbare ruimte voor economische ontwikkeling van een doelgebied.

Wij wensen als ontwerpteam alle stakeholders op een actieve manier te benaderen. Door de gestructureerde integratie van de betrokken actoren in de ontwerpfase en het ontwikkelingstracé streven wij naar een zo groot draagvlak voor het project.  Dit kan gerealiseerd worden via workshops, ondervraging, participatiemomenten en het informeel betrekken van alle actoren in het proces.

De resultaten moeten transparant en traceerbaar zijn voor alle actoren via een digitaal platform.  Het gemeenschappelijk doel van alle partijen is duidelijk: een nieuwe of vernieuwde, duurzame omgeving creëren.

De Avalon L+E ontwerpbenadering resulteert in een globaal model.  Het is een soort ideeëntank waar zowel bouwtechnische inzichten (voor zowel landschap als omgeving) als analytische kennis over bouwkost, landbouw gebonden technische inrichtingen, landschapsinrichtingen en infrastructuurwerken in vervat zitten.  

Ook het concreet valideren van het vastgoedpotentieel naar tertiaire functies zoals woon-zorg combinaties, samenwoonmodellen, winkel- en distributieactiviteiten, al dan niet gecombineerd met productiefaciliteiten voor eindproducten  maken deel uit van de Avalon L+E ontwerp benadering.