Omgevingsarchitectuur

Om een sterke architecturale en landschappelijke visie te ontwikkelen is het belangrijk om op basis van een grondige terreinstudie inzicht te krijgen in de ruimere context van de omgeving, de gewenste functies en de bouwkundige opportuniteiten.

Een goede analyse is al deels een voorafname op een goed resultaat. Voor elk specifiek project kunnen prioritaire elementen geïdentificeerd worden en dienen we door nader onderzoek vast te leggen hoe deze kunnen worden versterkt of geactiveerd in de verdere ontwikkeling. In functie hiervan zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke scenario’s en invullingen om tot een concreet voorstel te komen. In de analytische fase worden diverse elementen onderzocht: de gewenste rentabiliteit, de sociale impact, de maatschappelijke relevantie, de exploitatie en het rationeel gebruik van beschikbare bouwvolumes en terreinen. Dit alles met als ultiem doel het creëren van zinvolle en kwalitatieve leefomgevingen. Met de overtuiging dat de inbreng van technische infrastructuur in het landschap noodzakelijk is.