HS trace Rijkevorsel Beerse

Het project Rijkevorsel-Beerse omvat de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding die bestaat uit twee kabels van 150kV tussen het hoogspanningsstation in Rijkevorsel en het hoogspanningsstation in Beerse. De kabelverbinding zal een totale lengte van ongeveer 9km hebben.
 
Dit project omvat tevens 2 synergiewerken waarbij een nieuw gescheiden rioleringssysteem zal gerealiseerd worden samen met de geplande Kabelverbinding. Avalon L+E heeft als opdracht alle werken boven de kabel in kader van het landschapsherstel en het herstel van de wegenis geintegreerd op te volgen samen met de betrokken studiebureau's. 

in uitvoering

ELIA ENGINEERING

RIJKEVORSEL - BEERSE

ANTEA, Jo Schillebeeckx, PIDPA, Fluvius