Neerwaasten - Wevelgem 150 Kv

De bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) tussen Neerwaasten en Wevelgem is bijna einde levensduur en zal in de toekomst uit dienst worden genomen. Ter vervanging zal Elia een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) aanleggen. Met dit verhoogd spanningsniveau kan meer elektriciteit worden getransporteerd. Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Hierdoor kan Elia een betrouwbare voorziening van elektriciteit blijven garanderen voor bedrijven en burgers.

Na aanleg van de nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels en aanpassingen in de hoogspanningsstations ‘Neerwaasten' en ‘Wevelgem’, kan Elia starten met de afbraak van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) tussen Neerwaasten en Wevelgem.

AVALON L+E begeleid en ondersteunt ELIA in het herstel van wegenis en landschap voor de zone boven de nieuw geplaatste kabel. Hierbij wordt uitgegaan van een kwalitatief, kosten efficiënte en duurzame oplossing voor de omgeving,  waarbij de herstelde infrastructuur gedurende de exploitatie termijn van de kabel onaangeroerd kan blijven.

 

ongoing

ELIA TASSETS

Neerwaarrtsen - Wevelgem

150 Kv singe cable