HS Trace Bruegel Heliport - overgang Simonis stationcomplex

In het kader van de geplande werken voor het plaatsen van een kabelgeheel voor de transport van 150 Kv tussen het onderstation Breuhel tot aan Heliport in het Brussels gewest werden wij gevraagd ondersteuning te geven. Dit om een technische en haalbare oplossing te vinden voor de overgang over orf door het stationcomplex aan Simonis.  Na overleg met alle betrokken actoren zijn we samengekomen met Scheldekabel om een manier te vinden om een niet invasieve sondering uit te voeren. De methode ontwikkeld door Scheldekabel om de vrije ruimte te kunnen bepalen tussen het dak van het station en de bovenzijde van de verharding was uiterst geslaagd. 

Op een halve dag zijn we tot correcte metingen gekomen die ons nu samen met onze klant ELIA en de andere actoren tot een bepaling van een vrij en veilig trace doorheen een overvolle ondergrond.