HS Trace Brugge - Eeklo

De bovengrondse hoogspanningslijn ten noorden van Maldegem (groene lijn) op het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Eeklo verdwijnt ondergronds (stippellijn). Elia maakte deze beslissing samen met de stedelijke en gemeentelijke besturen van Brugge, Damme en Maldegem. Daarnaast wordt ook de bestaande lijn ten zuiden van Maldegem afgebroken (gele lijn).

De nieuwe ondergrondse verbinding loopt van het station Brugge Waggelwater tot aan Eeklo-Noord, over het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Eeklo.

Hierbij zal AVALON L+E de taak op zich nemen voor het gedeelte landschapsherstel en wegenisherstel. Een bijzondere aandacht wordt gegeven naar het behoud vann bodemstructuur, beheer en bescherming van bomen in de nabijheid van de werken. Ook het civieltechnische gedeelte van de opdracht, het herstel van de wegeninfrastructuur zal dagelijks worden opgevolgd door ons team en in samenspraak met de diverse wegbeheerders zal steeds voor een duurzame oplossing worden gezocht. 

De werffase start in augustus 2018 met de aanleg van de ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Noord en met de afbraak van een eerste bestaande bovengrondse 150kV-verbinding, ten noorden van Maldegem en Sijsele, tussen Brugge Zuidervaart en Eeklo-Noord.

Als de nieuwe ondergrondse kabelverbinding klaar is, kan ook een tweede bestaande hoogspanningslijn worden afgebroken in 2020. Die lijn loopt ten noorden van Brugge, langs Sijsele en ten zuiden van Maldegem tot aan Eeklo-Pokmoer.

 

completed

ELIA ENGINEERING

BRUGGE - DAMME SIJSELE

ANTEA

2x 150 kV