Inplanting van nieuwe STEG centrales

Haalbaarheid en vergelijkings studie voor de inplanting van STEG centrales voor de bevoorrading van de Belgische markt.

Hierbij werden vvoor de verscheidene mogelijke sites voor inplanting de economische en technische elementen met elkaar vergeleken.

afgewerkt

ENECO

Vermeulen Philippe LTA - Idea Consult Willem De Laat - Peter De Block stabiliteit en technieken