Kabelverbinding Malderen-Tisselt-Mechelen 150 kV

Eind 2020 heeft Elia de nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150kV) tussen de hoogspanningsstations Malderen, Tisselt en Mechelen in dienst genomen. Dit gebeurde na twee jaar van werken in de gemeenten Londerzeel, Willenbroek, Puurs-Sint-Amands, Kapellen-op-den-Bos en Mechelen. De nieuwe ondergrondse kabels zullen in de toekomst twee bovengrondse hoogspanningslijnen (70kV) in de regio vervangen. Dankzij het verhoogde spanningsniveau van 150kV blijft de bevoorradingszekerheid gegarandeerd.

Een bijzondere uitdaging was de stabiliteit van de nieuwe weginfrastructuur te verzekeren. Bij het afronden van de aanleg van de kabelverbinding werden in de ondergrond van de Beekstraat in Willebroek ‘veenpakketten’ vastgesteld. Veenpakketten zijn een natuurlijk verschijnsel waarin afgestorven plantmateriaal zich opstapelt. Hierdoor moet het wegherstel in de Beekstaat op een aangepaste manier gebeuren.

Rekening houdend met de ongunstige weersomstandigheden en de aankomende winter, hebben de gemeente Willebroek, Elia en de aannemer beslist om de herstellingswerken aan het wegdek uit te stellen tot het voorjaar. Deze werden voltooid in het voorjaar van 2021

 

project completed

ELIA ASSETS

Malderen-Tisselt-Mechelen

150 kV