Kabelverbinding Mortsel - Agfa Gevaert

Elia voorziet nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (15kV) tussen het hoogspanningsstation ‘Mortsel’ in de Drabstraat en de bedrijfssite van Mortsel van Agfa-Gevaert in de Septestraat. Dit is nodig om een betrouwbare voorziening van elektriciteit voor Agfa-Gevaert te kunnen blijven garanderen en zo de bedrijfscontiuniteit te kunnen verzekeren. 

AVALON L+E zal in opdracht van ELIA de begeleiding opnemen van het herstel van de infrastructuur. Dit zal gebeuren in twee fasen. Om de hinder voor de omwoneneden en weggebruikers tot een minimum te beperken werd door ELIA beslist om in eeste fase het volledige kabel trace in te richten met trekbuizen, pas hierna zullen de kabels worden geplaatst in een beweging. Hierdoor werd ook gekozen om eerst een tijdelijk herstel te doen van alle wegenis en zal het definitief herstel volgen eens de kabels in dienst zijn. 

in uitvoering

ELIA ENGINEERING

Mortsel

15 kV - 6 km