Landschappelijke integratie De Wieleman

Naar de inrichting toe verwijzen we binnen het ontwerp naar het oorspronkelijke ruige weide landschap met houtkant afbakening van de perceelgrenzen zoals ook aangegeven op de Ferrariskaarten van het doelgebied. Om het privatieve karakter van de percelen te bekomen maken we gebruik terreinprofilering. Hierbij zal op de individulele perceelsgrens een taludglooiing voorzien worden. Zo bekomen we door de combinatie van beplanting en profilering dat er geen direct inzicht mogelijk is tussen de verscheidene privatieven. 
 Deze talud zullen we beplanten met solitaire bloeiende heesters en inzaaien met grasachtige en kruidachtige gewassen. Voor de beplantingstypologie zal een eindbeeld van een ruigte grasland bekomen worden waarbij aan de zijde van de Sint-Christianastraat een  klemtoon komt aan streekeigen beplanting en naar de wooneintitieten  een meer vrije karakter wordt gegeven waarbij de bewoners zelf hun inbreng kunnen doen. 
 
Tussen de zichttaluds zal een gazon voorzien worden waar ook de waterberging en infiltratie wordt geïntegreerd. 
 
Het huidige ontwerp heeft als doelstelling :
 
Herstel van taludzone in aansluiting met de Sint-Christianastraat
Herprofilering van het terrein met oog op aansluiting van de oorspronkelijke glooiing van de valleiwand. 
Inrichten van de aansluiting op de wijk ‘De Wieleman’
Inrichting van de privatieve onderdelen met zichtbuffers doormiddel van terreinprofilering en allusie naar houtkanten. 
Visueel verbinden van het omliggende landschap met de privatieve delen
Aansluiting op de perrceelsgrenzen van de aangrenzende buren met zachte afsluiting 
 

in uitvoering

De Kortrijkse Toren

Dikkelvenne

Architectuur A33