Landschappelijke integratie Residentiele ontwikkeling De Rotse

Opmaak van de lanschappelijke integratie van een ontwkkelingproject. Enerzijds begrensd en omvat door een verkaveling 'De Wieleman' anderzijds grenzend aan het Schelde estuarium.

In samenspraak met de omliggende preceeleigenaars op zoek gaan naar een integrale oplossingen betreffende de perceelsgrenzen;

Het huidige ontwerp heeft als doelstelling :

  • Herstel van taludzone in aansluiting met de Sint-Christianastraat
  • Herprofilering van het terrein met oog op aansluiting van de oorspronkelijke glooiing van de valleiwand.
  • Inrichten van de aansluiting op de wijk ‘De Wieleman’
  • Inrichting van de privatieve onderdelen met zichtbuffers doormiddel van terreinprofilering en allusie naar houtkanten.
  • Visueel verbinden van het omliggende landschap met de privatieve delen
  • Aansluiting op de grenzen en de terreininrichting

bouwaanvraag in behandeling

De Kortrijkse Toren

De Wieleman, Dikkelvenne

Vermeulen Philippe LTA - A33 architectuur