Omgevingswerken Residentie Raveel

De omgevingswerken zijn erop gericht een maximale en comfortabele circulatie mogelijk te maken voor de bewoner-parkeerder, maar ook in funtcie van fietssers en voetgangers die langs een ‘sluipweg’ de site kunnen op- en afgaan.

In samenhang met een benadering van maximale doorlaatbaarheid van de verharding voor hemelwater is hebben we hier gekozen voor het inbrengen van een lineaire afwatering om zo een visueel interessante ruimte-indeling mogelijk te maken.

Tevens hebben we 5 inheemse bomen voorzien. Hier zijn er 3 gesitueerd tussen de parkeervakken en 2 in een ruim beplanting vak met aangepaste schaduwbeplanting.

in oplevering

KapConstruct

Machelenstraat, Deinze

Vermeulen Philippe LTA - ID125 architect