SOFINAL site gebiedsontwikkeling

In opdracht van De Kortrijkse Toren , ontwikkelaar van de SOFINAL Brownfield site , zullen wij de gebiedsontwikkeling ondersteunen . In samenwerking met het ontwerpteam zullen wij een strategie uittekenen voor energie, waterbalans en infrastructuur om zo tot een duurzame en resiliente ontwikkeling te komen. Hierbij zijn de uitgangspunten dat de nieuwe woonwijk een eigen draagvlak zal krijgen voor de productie en distributie van energie binnen de eigen zone.  Voor het gedeelte hemelwater willen we een aansluiting maten met het nabij gelegen natuurgebied Paddenbroek en zo een aansluiting maken tussen onze omgevingsinrichting en het landschap ,  moet haar ecologische structuren.

  • LIPS
  • R.O.T.S.

in uitvoering

De Kortrijkse Toren

Parklaan, Kluisbergen

LIPS , R.O.T.S, Basc2, Antea

195 units , sport facitity and public functions