Technische uitwerking van het gedeelte wegherstel bij netwerkuitbreidingen of vernieuwingen

In het kader van de kostenbeheersing, binnen de uitvoering van het gedeelte wegenis herstel, volgend op het ondergronds brengen van hoogspanningsbekabeling, bij de netwerkuitbreiding te Hasselt, werd ons de vraag toegewezen om deĀ  kostenfactor van deze nader te bekijken.

De doelstellingen die werden vooruitgeschoven door de opdrachtgever zijn:

een optimalisatie van de uitvoeringswijze voor het wegenisherstel op bouwtechnisch vlak.

een reductie van de uitvoeringskost voor het gedeelte wegenisherstel.

Tevens is het doel van de opdrachtgever om door de lessen geleerd uit deze oefening een beter inzicht te krijgen in de beheersbaarheid van de kostenfactor wegenisherstel in de totaliteit van de aanneming en een betere onderhandelingsstrategie te kunnen ontwikkelen bij toekomstige aanbestedingen.

Bestanden

in uitvoering

ELIA ENGINEERING

Vlaanderen