VISKOTEEPAK PV-project

Perpetum Energy wenst op de terreinen van VISKOTEEPAK te Genk een nieuw grondgebonden zonnepanelenpark te realiseren ter hoogte van een braakliggend industrieterrein van VISKOTEEPAK . Bij volledige projecten van zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare en bruikbare dakvlakken en een grondgebonden installatie. Dit project kadert in het streefdoel van VISKOTEEPAK te Lommel naar de reductie van CO2-uitstoot en de energieproductie voor eigen noden.

Rondom de installatie wordt een bufferzone voorzien van 15 meter, in deze bufferzone wordt een nieuwe aanplanting voorzien van bos in streekeigen soorten. Tevens is er een bufferzone van 5 meter voorzien onmiddellijk aansluitend op de grondgebonden installatie, deze is meegenomen in de oppervlakte te kappen bos. En aansluitend, maar gescheiden door een wildafsluiting, aan de open en vrij toegankelijke bufferzone van 15 meter. Onder de panelen en in de omheinde projectzone wordt het ontwikkelen van een grasland gestimuleerd. Het terrein zal beheerd worden doormiddel van een periodieke schapenbegrazing, dit onder de vorm van stootbegrazing.

Het volledige zonnepanelenpark bestaat uit een dak-gebonden installatie en een grondgebonden installatie deze bestaan samen uit 11.704 zonnepanelen en heeft een vermogen van circa 7,114 MWp.

Het dak-gebonden zonnepanelenpark bestaat uit 3436 zonnepanelen en heeft een vermogen van circa 1,409 MWp. Het zonnepanelenpark wordt geplaatst op de bestaande dakconstructie en wordt via een kabel verbonden met de technische cabines binnen het bestaande gebouw met een omvormer en een transformator. Het grondgebonden zonnepanelenpark bestaat uit 8268 zonnepanelen en heeft een vermogen van circa 5,705 MWp. Het zonnepanelenpark wordt geplaatst op een staalconstructie en wordt via een kabel onder de toegangswegen verbonden met een 2 technische cabines met elk een omvormer en een transformator. Deze transformators worden op hun beurt verbonden met de koppelingscabine.

Deze installatie zal exclusief dienen om de lokaal opgewekte groene energie via een Power Purchase Agreement (VPPA), te leveren aan de VISKO TEEPAK-site in het licht van de transitie naar “decarbonisation” (2030 – 2050). Bij een PPA wordt de opgewekte elektriciteit in eerste lijn volledig toegeleverd van de installatie naar VISKO TEEPAK te Maatheide 81, Lommel. Indien het verbruiksprofiel van de industriële activiteiten maar een deel van de geproduceerde elektriciteit kan verwerken dan zal het restprofiel van de, door de installatie geproduceerde groene energie, geïnjecteerd worden naar het publieke net aan de verbruiker/afnemer.

Naast het plaatsen van deze zonnepanelen, de technische cabines en de transformatoren in zowel de koppelingscabine als in de technische cabines zullen de nodige infrastructuurwerken worden uitgevoerd zoals het aanleggen van de permanente toegangswegen.

Voor de realisatie van toegangswegen en werfwegen wordt gekozen voor een integraal waterdoorlaatbare verharding. Voor de realisatie van de toegangswegen wordt gekozen voor het gebruik van circulaire bouwmaterialen voor fundering. De uitgraving van de zate wordt beperkt tot het profileren van de ondergrond en het afgraven en uitspreiden van de teeltaarde-laag. De verharding zelf zal worden voorzien van een toplaag in lavagranulaat en ingezaaid worden met een weidemengsel.

Bij de realisatie van de grondgebonden installatie worden geen gronden afgevoerd van de kadastrale percelen. Er zijn geen wijzigingen aan het bestaande profiel van het terrein. Tevens zijn er geen tijdelijke of permanente wijzigingen aan de grondwaterstand.

 

omgevingsvergunning verleent

Perpetum Energy

Lommel

Arcadis - Stef Van Lommel - Wannes thyssen

7114 Kwp

11.704

gound mounted and rooftop

SMA

4.849.250 Kwh

permitting - engineering - project design

7.115 MWp