Dự án cải tạo đường của Elia

Đối với việc sử dụng chi phí hiệu quả và kiểm soát các công việc sửa chữa đường bộ theo công tác kéo dài đường cáp 2x150kV của mạng lưới điện cao áp, chúng tôi đã được yêu cầu xem xét lại các tiêu chuẩn thiết kế và hiệu quả của các tác động kinh tế trên toàn bộ ngân sách.

Các mục tiêu sẽ mang đến cho khách hàng:

  • tối ưu hóa các phương pháp triển khai cho việc sửa chữa đường bộ dựa trên trình độ kỹ thuật xây dựng.
  • giảm thiểu các chi phí triển khai cho công tác khôi phục tuyến đường.

Điều này cũng bao gồm mục tiêu của khách hàng là thông qua các bài học từ thực tế để tích lũy kiến thức tốt hơn trong việc giải quyết các mối lo về yếu tố chi phí sửa chữa trong tổng thể hợp đồng xây dựng, để có thể xây dựng một chiến lược thương lượng tốt hơn cho việc đấu thầu trong tương lai.

 

 

Files

đang thi công giai đoạn 1�

ELIA ENGINEERING

Vlaanderen