ELIA mở rộng mạng lưới điện Poperingen – Neerwaasten

Trong quá trình xây dựng đường cáp ngầm 150kV dưới mặt đất, trên khu vực của thành phố Ypres và đô thị của Heuvelland giữa những trạm cao áp của Ypres và Poperingen, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình - ELIA Engineering sửa chữa tuyến đường và khôi phục lại các yếu tố cảnh quan.

Đường cáp này phải đảm bảo việc cung cấp điện, đáp ứng sự gia tăng đáng kể về mức tiêu thụ năng lượng điện trong khu vực. Cơ sở hạ tầng của đường dây 70kV sẵn có không còn đủ để tiếp tục đảm bảo chất lượng truyền tải điện năng.

Những công việc này là một phần trong chương trình đầu tư lớn hơn, cùng Elia nâng cấp các đường dây 70kV thành hệ thống cơ sở hạ tầng mạnh hơn với đường dây 150kV phục vụ việc cung cấp năng lượng cho vùng Bas-Warneton và Wijtschate.

Theo đó, toàn bộ khu vực cuối cùng được hòa vào mạng lưới cơ sở hạ tầng được cho là sẽ giải quyết các vấn đề trong tương lai và cho phép ELIA tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng của khu vực.

Hoàn thiện

ELIA ENGINEERING

IEPER -POPERINGEN