Khu dân cư trang trại cộng đồng


 

Mô hình này khác xa so với khái niệm thông thường về một khu đỗ xe kết nối với phát triển dân cư. Thông thường, mô hình tập trung vào việc tạo ra những khu vực đỗ và lưu thông cho các phương tiện. Ở đây chúng tôi đã đưa vào một chức năng sử dụng thứ hai là một thiết kế với mục đích sử dụng tập trung vào các sinh hoạt công cộng. Trồng các cây to và bổ sung thêm khu vực tổ chức tiệc BBQ. Điều này là do các quy định về việc phòng chống hỏa hoạn trái ngược với mong muốn của người dân.

Vì việc quản lý nước cần phải được tích hợp một cách cẩn thận trong các bước của quy hoạch, chúng tôi xây dựng quy hoạch phù hợp với những nhu cầu ổn định của bề mặt để hỗ trợ cho các phương tiện. 

 

Đang thi công

Bouwbedrijf De Graeve

Slachthuisstraat, Deinze

Vermeulen Philippe - architect Rik Steppe