Khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng “Voeders Leroy”

Địa điểm sản xuất thức ăn gia súc cũ, ngay bên cạnh ga xe lửa Gavere hiện đang được chuyển đổi thành dự án khu phức hợp dân cư và bán lẻ. Tòa nhà Silo Building hiện tại được coi là một di sản công nghiệp, cho nên tất cả các chức năng bổ sung sau này đều bị loại bỏ.

Chúng tối sẽ hướng dẫn khách hàng toàn bộ quá trình xin giấy phép quy hoạch và hỗ trợ của chính phủ trong việc phá hủy và dọn dẹp khu vực này.

 

 

2015

SARANTA nv

Stationsstraat, Gavere

Vermeulen Philippe LTA