Hybrid road system Chemin de Hallage bij Canal Du Centre

In opdracht van ELIA en in samenstraak SPW-DG01 wordt een herinrichting gerealiseerd van het jaagpad langsheen het Canal du Centre. Hierbij werd een hybride weg geconcipieerd als antwoord op de technische aspecten zoals uitzonderlijke gebruikslasten voor occasioneel transport tussen de watergebonden loskaaien. Het gebruiksgemak wandelaars en fietsers. Indringing van boomwortels en het afglijden van de weg naar het kanaal toe en natuurlijk de levensduur en kostprijs. 

Na dit alles in relatie te brengen met elkaar kozen we voor een uitvoering waarbij we een vezelbeton combineren met een gewapende asfaltering. Hierbij werd uitzonderlijk lage dikte bekomen voor de betonplaat door het gebruik van de vezelbeton. Een bijkomend voordeel is de uitzonderlijk snelle uitvoeringstermijn. Zo wordt er een 400 lopende meter betonbaan gerealiseerd per dag. 

Eind november 2017 zal deze inrichting terug open gesteld worden voor de wandelaars, fieters en gebruikers. 

in uitvoering

ELIA ENGINEERING

Mons, Belgie