Herwaardering TORCK Site Deinze

Tussen eind 2013 en nu vonden veel overlegmomenten plaats tussen alle actoren in dit project: stad Deinze, OVAM, Vlaanderen departement omgeving (wetgeving leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten), architectenvennootschap a33, studiebureau Avalon Landscape + Engineering en eigenaar Saranta N.V. Deze laatste onderhandelt momenteel met verschillende bouwgroepen voor het bouwproject op zich.
 
Bedoeling was al enkele jaren geleden het gebouw aan te pakken om zo snel mogelijk een einde te maken aan zwerfvuil en vandalisme en een nieuwe kwalitatieve woonomgeving te creëren, maar klachten van een verre buurtbewoner zorgden voor vertraging. Alle betrokkenen kijken nu uit naar de langverwachte start en een voorspoedig verloop.
 
Fase 1: signalisatie: gestart 15.10.2018 – alle omwonenden kregen een brief in de bus met toelichting over de aangepaste circulatie, zodat ook tijdens de ingrijpende werken maximaal wordt ingezet op de veiligheid van de weggebruikers en de omwonenden. Zie circulatieplannen in de perspresentatie.
Fase 2: ontmanteling: start 22.10.2018 – ontmanteling van de binnenzijde van de gebouwen en omzichtige verwijdering en afvoering van asbestelementen van de site, zodat deze elementen definitief geen risico meer kunnen betekenen voor de gezondheid.
 
Daarna, als laatste stap, zullen de gebouwen stuk per stuk worden gesloopt tot en met hun funderingen. Eerst komen de constructies in het midden van het terrein aan bod, om daarna de gebouwen aan de zijde van de spoorweg te ontmantelen. Als sluitstuk wordt de zijde langs de Ommegangstraat aangepakt.
De restmaterialen zullen op het terrein eerst verwerkt en gerecycleerd worden als bouwstof voor andere toepassingen.
 
De restmaterialen worden afgevoerd vanaf de terreinen van de Torck site over de terreinen ‘Belgacom’ (Liefkemeirestraat) naar ringweg en rond punt. Hierbij kruisen de vrachtwagens de toegang tot de spoorwegtunnel voor fietsers en voetgangers en dringen veiligheidsmaatregelen zich op. De fiets- en voetgangerstunnel zal gedurende deze werken overdag afgesloten worden en ’s avonds en in het weekend terug vrijgemaakt worden. (zie circulatieplannen signalisatie fase 1, fase 2a en fase2b).
 
Aannemingsbedrijf Aertssen uit Stabroek zal instaan voor ontmanteling en sloopwerken. De afbraakwerken zullen 4 tot 8 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 
Eens deze werken voltooid zijn, zal OVAM een gedeeltelijke sanering doen van de ondergrond. Aannemingsbedrijf Group Van Vooren zal instaan voor de coördinatie van de saneringswerken.

in uitvoering

Global Telecom Organisation Holding

Ommgganckstraat - Deinze

Architectuur A33