Kandidatuurstelling APT De Prijkels

Een herlokalisatie van de bedrijfsactiviteiten van APT International naar deze site in De Prijkels heeft diverse voordelen: de bedrijfsactiviteiten van APT International kunnen gerationaliseerd worden; de verplaatsingsbehoefte tussen de vestigingen van APT International kunnen beperkt worden, een nieuwbouw kan optimaal afgestemd worden op de concrete noden van het bedrijf. Bovendien is de ligging van het terrein langs de E17 gunstig voor de zichtbaarheid van het bedrijf. De internationale uitstraling van APT International kan bijkomend versterkt worden dankzij deze zichtlocatie. 

 

Duurzaam ondernemen zit ingebakken in de bedrijfsgeest:

 

Machines hervormen en een nieuw leven geven,
Mensen kansen geven door zelf te zorgen voor opleiding tot bekwame techniekers
Creativiteit, zelfstandigheid en daadkracht zijn kernwaarden binnen het bedrijf
Er is een behoefte. De algemene industrie heeft nood aan duidelijk identificeerbare punten waar bestaande machines te vinden zijn, die aangepast kunnen worden en waar voor onderhoud en herstel kan gezorgd worden.
APT International vrijwaart cultureel erfgoed, met name industrieel archeologisch erfgoed.

 

Met de ontwikkeling van een nieuwe vestiging in de Prijkels wil APT International voluit inzetten op een ruimtelijke neerslag van de bedrijfsfilosofie.

 

De ruimtelijke vertaling uit zich door:

 

nieuwe kansen geven aan bouwkundig patrimonium met respect en vanuit een eigentijdse visie
een hoogstaand opleidingscentrum in een kwalitatief en functioneel ruimtelijk kader
een laagdrempelig museum voor publieke ontsluiting van het waardevol industrieel-archeologisch patrimonium
verspilling tegengaan
zuinig met energie omspringen, 
zelf instaan voor energiewinning,
zuinig met ruimte omspringen,
verplaatsingsbehoefte beperken door te centraliseren en herlokaliseren naar een locatie met een aangepast mobiliteitsprofiel.
een landschappelijk kader dat niet alleen mooi is, maar ook kan uitgroeien tot een waardevolle habitat, voor zowel mensen, dieren als planten
gebouwen die niet alleen functioneel zijn, maar er ook op voorzien zijn om de tand des tijds te kunnen doorstaan, ook als APT International er niet meer is.
het actief meewerken aan symbiosis projecten door onder andere plaats te reserveren op en rond de gebouwen voor energieproductie, optimaliseren van afvalstromen en deze omvormen naar urban  mining.

 

In progres

APT International

De Prijkels, Deinze

REFLEKT architecten, ROTS