Masterplan en technische haalbaarheid fabriek Signal

Samen met Kencho Collective is Avalon L + E door Signal Corporation ltd geselecteerd om een ​​haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de bouw en exploitatie van hun nieuwe productiefaciliteit.

De opdrachtgever wenst de nieuwe site te bouwen en te exploiteren, waarbij zowel in de architectuur als in de technische infrastructuur zoveel mogelijk duurzame en veerkrachtige technologie wordt geïmplementeerd. Op het terrein zelf zullen ruim 1.500 medewerkers en personeel aan het werk zijn. Hiermee rekening houdend zijn ook de sociale aspecten zoals woonruimte voor personeel en directie, gemeenschappelijke keukens en stallingen voor motoren en fietsen in de bouwbudgetten geïntegreerd.

De site zelf zal zijn eigen energie produceren met het PV-systeem dat in het dak is geïntegreerd en water wordt opgeslagen en gerecycled voor gebruik in de productieketen. Andere opties op het gebied van energieproductie, energiebalans en geoptimaliseerd waterbeheer worden nader bekeken.

landschapsarchitectuur en infrastructuur zullen een geïntegreerd ontwerp creëren waarbij niet alleen de gebouwen maximaal worden geventileerd door de luchtstromen, maar ook beplanting wordt geïntegreerd om natuurlijke schaduw te creëren, het hitte-eilandeffect op de site te voorkomen en de milieu-impact te versterken.

 

  • Kencho Collective

feasibility study

SIGNAL

Khánh Bình, Vietnam

Kencho Collective