N975 Gerpinnes-Hanzinelle infrastructuurwerken in synergie

Om de betrouwbaarheid van het net en de bevoorradingszekerheid van de zone te garanderen zal Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een ondergrondse verbinding met een spanningsniveau van 12,6 kV (middenspanning) aanleggen over een totale afstand van 7,4 km op het grondgebied van de gemeente Gerpinnes et de stad Florennes. In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze werken uitgevoerd in samenwerking met andere nutsbedrijven (ORES, Luminus en Proximus). Dit zorgt ervoor dat alle openbare nutswerken op hetzelfde moment plaatsvinden en dat de impact van de werkzaamheden op de mobiliteit en leefomgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

Door het complexe gegeven van de gezamenlijke aanleg en de impact hiervan op de weginfrastructuur, voornamelijk op het weglichaam van de N975 werd AVALON L+E aangesteld voor de technische ondersteuning tijdens de uitvoeringsfase.

 

ongoing

ELIA ASSETS

Gerpinnes Hanzinelle