Parking en afzetzone Leihoekstraat, Machelen

Om de parking als multifunctionele open ruimte te te kunnen gebruiken wordt gekozen om de parking als één oppervlak met een subtiele verdeling in parkeervakken en rijweg.
Het voetpad langs de Leihoekstraat wordt vanaf de kapel doorgetrokken en verbreed, ook in het kader van de verkaveling ten oosten van de parking. Het voetpad wordt overrijdbaar, maar in een ander materiaal dan de parking aangelegd. Zo krijgt de parking meer eenverblijfskarakter, wat gezien het gebruik als stallingsparking bij het woonproject van de Volkshaard wenselijk is. Het gebruik van de parking als ‘kiss&ride’ bij de school, vereist ook de nodige aandacht voor de veiligheid bij het oprijden van de parking.
Voor de verharding wordt voor de parking gewerkt met gewapende halfverharding (steenslag met honingraatplaten of gelijkaardig). Dit heeft voordelen naar waterdoorlatendheid en blijft integraal toegankelijk.
Door de waterdoorlatende aanleg, volstaat een minimum aan riolering (noodslikkers en drainage van het overtollige water) en wordt bijkomende waterbuffering overbodig.

construction

VENECO

Leihoekstraat, Machelen

Egeon ingenieurs, Van Vooren bodemdeskundigen