PV-installatie met virtual PPA toelevering naar derde partij

Op vraag van de beheerder van de KMO-Zone Saranta in Machelen werden wij gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor de rentabiliseren van de dakoppervlakken. Hiervoor werd gekozen voor de implementatie van een PV-installatie dakgebonen en een vernieuwing van de aansluiting op het openbaar net in één investeringsprogramma.

Tijdens de studie werd ook duidelijk dat de huurders van de diverse KMO units een nood hadden naar een inkoppeling op HS 12 Kv FLUVIUS netwerk en een hoger vermogen voor de ontplooiing van de industriële activiteiten.

Voor de implementatie van de PV installatie werden de gebouwen doorgelicht en de stabiliteit van de denkstructuren en de dakhuid in de details beoordeeld. Tevens werd een balans gevonden tussen de te installeren capaciteit 945 KWp en het investeringsrisico.

Voor het investeringsrisico af te dekken werd gekozen voor een langdurige samenwerking op te zetten tussen de beheerder van de KMO-Zone en Driespoort Shopping om na realisatie van het PV-project en de koppeling hiervan met de nieuwe transformatoren naar het FLUVIUS netwerk. Dit onder de vorm van een Virtual PPA waarbij de beide partijen in overeenkomst hun specifieke toeleveringsrisico’s afdekken.

AVALON L+E staat in de voor de ondersteuning van het volledige project. Wij hebben voor onze klanten de haalbaarheid van het project onderzocht:

  • de koppeling en vernieuwing van het interne HS en LS netwerk van de KMO-zone en FLUVIUS
  • de financiële haalbaarheid en kosten-baten analyse
  • design van de PV-installatie
  • design van de nieuwe koppel en transformator geheel
  • balanceren van productie en afzetmogelijkheden
  • opmaak van de nodige omgevingsvergunningen en toelatingen
  • ondersteuning in de contractuele structurering tussen de partijen.

on-hold

APT international - Driespoort shopping

Machelen

Threepower - Avalon L+E Iberia - ExtraPower

1712 modules

rooftop mounted

Huawei

845,60 MWh

permitting - engineering - project design - grid complience

945 Kwp