Site optimalisatie voor uitbreiding voor een bestaand windpark

In opdracht van de ontwikkelaar hebben we onderzocht hoe we, met de bestaande juridische en fysische beperking van de site een uitbreiding kan gerealisezerd worden van het bestaande windpark. Hierbij werden zowel de milieufactoren, zoals geluidsberekening en schaduwcalculatie, in simulatie gebracht. Alsook de berekening van de te verwachten opbrengsten  oip beasis van de beschikbare wind meetgegevens. In samenspraak met de locale actoren, landbouwers, gemeente overheid, provenciale overheid, milieu. Werden de geplande windturbines herschikt en een nieuwe vergunning werd voorbereid voor indiening. 

In progres

Green Venture Capital

Kernebet

Senvion

12.3 MWp

130-150 m

6